Vägbeskrivning


Från Göteborg:
Kör R45 mot Trollhättan. Vid trafikljusen i Nol följ skylt höger. (Alingsås, Starrkärr)
Kör ca 8 km mot Alingsås tag höger vid skylten Ale Häst Spa.

Från Trollhättan:
Kör R45 mot Gbg. Vid trafikljusen i Älvängen C tag vänster. Kör rakt igenom korsningen och ca 4 km till ett T-kors.
Tag av vänster mot Alingsås. Kör ca 1,5 km tag höger vid skylten Ale Häst Spa.

Från Alingsås:
Kör väg 180 mot sollebrunn ca 7 km.
Tag vänster väg 190 mot Göteborg ca 6 km
Tag höger mot Älvängen, kör ca 12 km tag vänster vid skylten Ale Häst Spa.

Från Gråbo:
Kör väg 190 mot Sollebrunn, efter 10 km tag av vänster mot Älvängen.
Kör ca 12 km till skylten Ale Häst Spa, tag vänster.