SPA för häst!

 

I takt med att de moderna hästarna utsätts för allt större påfrestningar utvecklas också metoder för rehabilitering och träningsmetoder för dessa underbara högpresterande djur. Vattengympa, masserande bubbelpooler och löpband är sedan länge använda av människan för rehabilitering och friskvård. 

Nu kan man även erbjuda friskvård för sin häst i form av "Hästspa" med dessa tre friskvårdsverktyg kombinerade! 

En högteknologisk kombination av löpband, masserande jetstrålar och simbassäng samlade i ett i en anläggning som kallas för "Hydro Horse". Tanken är att detta ska stimulera och underlätta vid läkeprocesser men även som allmänt muskeluppbyggande och konditionsökande för både skadade och friska hästar. Anläggningen är designad för att minska påfrestning i form av hästens vikt reduceras nästan till hälften samtidigt som den ändå ger en effektiv träning med det motstånd som vattnet ger. (12 gånger luftmotståndet) Slitage på kotor, knän och muskler minskar samtidigt som hästen rör sig enligt sitt naturliga rörelsemönster.   

Hästen är till skillnad från traditionell simning bara delvis nedsänkt i vatten under processen och har hela tiden kontakt med löpbandet. På så vis kan man hela tiden kontrollera hästens aktiveringsnivå. Under tiden hästen går på löpbandet i vattnet sprutar masserande jetstrålar över hela kroppen vilket reducerar spänningar och ömhet i hårt belastade muskler. Massagen av jetstrålarna medför att blodet cirkulerar bättre vilket leder till att man hjälper kroppen att läka sig själv.    

Det sägs att hästar som är sneda, mer musklade på ena sidan och eller oliksidiga i ridningen har mycket stor nytta av denna typen av träning då den är absolut liksidig. Hästen utsätts inte heller för oliksidig påfrestning i form av en ryttare som, ofta oavsiktligt, inverkar olika i höger eller vänstervarv. Ryttare som låtit sin häst vara

på simning och SPA upplever ofta hästen som behagligt lösgjord dagarna efter SPA-passet.

Det är alltså inte bara hästar i rehabilitering som söker sig till denna typen av anläggningar utan även hästägare med syfte att variera på den vanliga träningen för att öka motivationen på tävlingsbanan väljer denna typen av alternativ, muskelstärkande och konditionshöjande aktivitet.

Dessutom är det inte dyrare än att rida ett pass för en auktoriserad tränare, inkörning eller lämna bort hästen för tillridning i ett beridar-stall! Förhoppningsvis kommer denna typ av anläggningar att finnas över hela landet i en inte alltför oöverskådlig framtid - för vår käraste vän, hästens, skull!