Lite från spa´t USA resan Bilder från uppbyggnaden


Bygget I Bygget II Bygget III Bygget IV Bygget V Bygget VI


Bygget IV

 Stallet är färdig-målat både inne och ute.

 Gjutning.

Sedan börjar det mödosamma jobbet att sätta ca 3000 leca-block.