Lite från spa´t USA resan Bilder från uppbyggnaden


Bygget I Bygget II Bygget III Bygget IV Bygget V Bygget VI


Bygget V

Det börjar bli en byggnad.

Takstolarna reses.